Google Docs

Wykorzystaj potencjał aplikacji Google

Korzystasz z aplikacji Google do zarządzania Twoim sklepem, zamówieniami i klientami? Ta integracja to coś dla Ciebie! Od teraz, nie będziesz już musiał ręcznie przepisywać informacji do dokumentów i arkuszy Google - aplikacja za Ciebie wypełni arkusze lub stworzy nowe dokumenty. Jak to wygląda w praktyce? Działanie aplikacji zasadza się na kilku podstawowych akcjach:
  • Każde nowe zamówienie złożone w Twoim sklepie na Shoplo pojawi się jako nowy rząd we wskazanym przez Ciebie arkuszu Google. W ten sposób będziesz posiadał wszystkie zamówienia w ramach jednego arkuszu. Aplikacja może również dla każdego nowego zamówienia stworzyć oddzielny dokument Google.
  • Każdy nowy produkt, który dodasz do Shoplo, pojawi się jako nowy rząd w arkuszu Google, co umożliwi Ci pracę nad całym Twoim asortymentem w jednym miejscu.
  • Każdy nowy klient, który złoży zamówienie w Twoim sklepie na Shoplo, zostanie dodany także jako nowy rząd we wskazanym przez Ciebie arkuszu Google. Dzięki temu mechanizmowi, zbudujesz jedną spójną bazę klientów.

Author: {[vm.addon.author_title]}

Support: {[vm.addon.support_email]}

Install add-on Free {[vm.addon.price]} {[vm.addon.currency]}
team